Kalender 2020 Viering Munsterkerk 800 jaar


Deze kalender heeft een voorlopig karakter en vormt ook een uitdaging om evenementen of projecten aan te dragen die een plek kunnen krijgen op deze kalender.

December 2019

1-12 H. Mis bij opening jubileum MK800 bij begin kerkelijk jaar

 • Projecten in portaal Munsterkerk zoals levende kerststal

Januari 2020

Open agenda

Februari 2020

2-2 Maria Lichtmis

 • Projecten in portaal Munsterkerk
 • Taize-weekend

Maart 2020

2-3 40-dagen overwegingen
25-3 Maria Boodschap plechtige hoogmis en conferentie

 • Educatief programma jeugd

April 2020

Pelgrimage in teken cisterziënzer spiritualiteit en geschiedenis

Mei 2020

9-5 Stadsprocessie
31-5 Eerste Pinksterdag – Oecumenische dienst Raad van Kerken op kiosk Munsterplein om 13.00 uur.

 • Gospelconcerten
 • Boek geschiedenis Munsterkerk
 • Expositie archiefstukken m.b.t. Munsterabdij
 • In mei: Plechtige eucharistieviering met vrouwenkoor

Juni 2020

14-6 Sacramentsprocessie

Augustus 2020

15-8 Maria Tenhemelopneming – Pontificale Mis en lunch op Munsterplein

 • Exposities

September 2020

20-9 Kon. Roermonds Mannenkoor jubileummis 10.00 uur

 • Educatieve projecten
 • Exposities

Oktober 2020

3-10 Concertuitvoering Krönungsmesse
4-10 Officiële jubileumviering met Krönungsmesse
10-10 Ouverture 1812 met gezamenlijke koren en hafa’s uit gemeente Roermond

November 2020

29-11 Plechtige afsluiting jubileum Munsterkerk 800 jaar

Voor meer informatie: munsterkerk800@ziggo.nl